Inschrijving

Inschrijving

Vanaf de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden mogen kleuters naar school. Dit kan echter alleen op

één van onderstaande instapdata. Is uw kleuter al drie jaar of ouder, dan hoeft u geen rekening te houden met de instapdata, maar gelden nog wel de voorrangsperiodes en capaciteitsnormen

zoals vermeld in het schoolreglement

Schooljaar 2018 - 2019:

 

Inschrijven kan vanaf

maandag, 2 juli t.e.m. vrijdag, 6 juli tussen 10.00 u en 12.00 u en

vanaf 20 augustus t.e.m. 31 augustus tussen 10.00 u en 12.00 uur

of na telefonische afspraak op het nummer 09 377 86 89.

Voor kleuters geboren tot en met....

Instapmoment

Komen na...

3 maart 2016

3 september 2018

Zomervakantie

5 mei 2016

5 november 2018

Herfstvakantie

7 juli 2016

7 januari 2019

Kerstvakantie

1 augustus 2016

1 februari 2019

Instap 1 februari

11 september 2016

11 maart 2019

Krokusvakantie

23 oktober 2016

23 april 2019

Paasvakantie

3 december 2016

3 juni 2019

Hemelvaart

Is uw kind later geboren?

Dan mag het pas instappen tijdens schooljaar 2019 - 2020

Schooljaar 2019 - 2020:

Voor kleuters geboren tot en met....

Instapmoment

Komen na

2 maart 2017

21 september 2019

Zomervakantie

4 mei 2017

4 november 2019

Herfstvakantie

6 juli 2017

6 januari 2020

Kerstvakantie

3 augustus 2017

3 februari 2020

Instap 1 februari

2 september 2017

2 maart 2020

Krokusvakantie

20 oktober 2017

20 april 2020

Paasvakantie

25 november 2017

25 mei 2020

Hemelvaart

Instapdatum berekenen :

klik op de foto hieronder om de instapdatum van je peuter/kleuter te berekenen

De inschrijving gebeurt bij voorkeur met de Kids ID : de gegevens kunnen ingelezen worden bij de inschrijving: dit gaat veel sneller en helemaal correct.

 

Bij ontstentenis daarvan volstaat ook één van de volgende documenten:

 

- een uittreksel uit de geboorteakte

- het trouwboekje van de ouders

- de ISI+ kaart

- het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister

- de reispas voor vreemdelingen

 

Bij de eerste inschrijving ontvangen de ouders het schoolreglement, de afsprakennota en volgende formulieren :

 

- formulier met informatiegegevens

- vragenlijst over de achtergrond van het kind (GOK)

 

Samen met de ouders willen we hieraan werken om de peuters zo snel mogelijk zindelijk te maken.

 

Voor het eerst naar school, tips en weetjes voor ouders en hun kleuter

 

Voor meer informatie kan u steeds terecht op : http://www.ond.vlaanderen.be

Komt de eerste schooldag stilaan in zicht? Maak de tijd voor je kind tastbaar met

een aftelkalender. Hang hem aan de muur en doorstreep samen de dagen tot de eerste schooldag.

't Kersenpitje

Hilde Peeters

Verbindingsweg 14,

9950 Waarschoot

09 377 86 89 0494 63 47 62

 

directie@kersenpitje.be

 

Belleschool

Bellebargie 2

9950 Waarschoot 09 377 99 28

 

Copyright © All Rights Reserved