Bestuur van Vzw Katholieke Scholen Waarschoot

Copyright © All Rights Reserved

Bestuur van Vzw Katholieke Scholen Waarschoot

Onze school behoort, samen met de Vrije Lagere School ‘De Lieve’, tot de VZW Katholieke Scholen Waarschoot.


Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van ons onderwijs.  Zij is verantwoordelijk voor het beleid en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van dit onderwijs. 


In het schoolbestuur zetelen volgende personen:


Voorzitter  

De heer Eric Van de Weghe, H. Verriestlaan 50, 9950 Lievegem


Secretaris   

Mevrouw Laura De Keer, H. Consciencelaan 45, 9950 Lievegem


Bestuurders

De heer Dirk David, Weststraat 124, 9950 Lievegem   

De heer Marc Van Haele, Westtraat 60, 9950 Lievegem

De heer Marc Van den Bulcke, Berg 9, 9950 Lievegem