Schoolraad

Schoolraad

 

De schoolraad is het officiële orgaan waarin leerkrachten en ouders vertegenwoordigd zijn. Voor alle aangelegenheden die de school betreffen heeft de schoolraad overlegbevoegdheid.

In een reglement is gedetailleerd beschreven hoe de bevoegdheden zijn geregeld. Er vindt regelmatig formeel overleg plaats tussen schoolbestuur en schoolraad.

 

Deze raad bestaat uit:

 

vertegenwoordigers van de ouders

vertegenwoordigers van de leerkrachten

vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap

de directie

 

 

Voorzitter: Carola Coopman carola_coop_man@hotmail.com

Secretaris: Zoë Verdegem zoe_verdegem@hotmail.com

 

Leden: Ouders: Kristien Vanpoucke: kristien.vanpoucke.kv@gmail.com

Nele De Smul: ikke154@hotmail.com

Lies Laureyns

 

Leerkrachten: Carola Coopman carola_coop_man@hotmail.com

Zoë Verdegem zoe_verdegem@hotmail.com

Marthe Goethals: marthe.goethals@hotmail.com

 

Gemeenschap: Danny Coopman: danny.coopman@telenet.be

Veerle Vereecke: filipdossche.vv@telenet.be

Rita Boes: rietjebo@hotmail.com

 

Directie: Hilde Peeters: directie@kersenpitje.be

 

 

Schoolraad verslagen

't Kersenpitje

Hilde Peeters

Verbindingsweg 14,

9950 Waarschoot

09 377 86 89 0494 63 47 62

 

directie@kersenpitje.be

Copyright © All Rights Reserved