Schoolraad

Schoolraad

De schoolraad is het officiële orgaan waarin leerkrachten en ouders vertegenwoordigd zijn. Voor alle aangelegenheden die de school betreffen heeft de schoolraad overlegbevoegdheid.

In een reglement is gedetailleerd beschreven hoe de bevoegdheden zijn geregeld. Er vindt regelmatig formeel overleg plaats tussen schoolbestuur en schoolraad.   


Deze raad bestaat uit:

vertegenwoordigers van de ouders

vertegenwoordigers van de leerkrachten

vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap

de directie

Voorzitter:   

Carola Coopman:    nijntjebelle@kersenpitje.be


Secretaris:    

Zoë Verdegem:      jipenjanneke@kersenpitje.be


Leden: 

      

Ouders:       

Barbara De Ronne: ouderraad@kersenpitje.be

Lies Laureyns

Sona De Vriendt


Leerkrachten:

Carola Coopman:  nijntjebelle@kersenpitje.be 

Zoë Verdegem:    jipenjanneke@kersenpitje.be

Marthe Goethals: dikkiedik@kersenpitje.be


Gemeenschap:

Danny Coopman:  danny.coopman@telenet.be           

Veerle Vereecke: filipdossche.vv@telenet.be

Rita Boes:            rietjebo@hotmail.com


Directie:       

Hilde Peeters:     directie@kersenpitje.be

Schoolraad verslagen

't Kersenpitje

Hilde Peeters

Toekomststraat 14,

9950 Lievegem

09 377 86 89       0494 63 47 62


directie@kersenpitje.be


Belleschool

Bellebargie 2

9950 Lievegem      09 377 99 28


Copyright © All Rights Reserved