Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

Hieronder vindt u het antwoord op veel gestelde vragen.


Moeten de kleuters verplicht vanaf 2,5 jaar volledige dagen naar school?

Nee. In overleg met de leerkracht kan altijd gezocht worden naar een gewenningsfase voor de kinderen om in het schoolritme te geraken. Wel vragen we de ouders om hier een vaste structuur in aan te brengen.


Moeten de peuters bij de start zindelijk zijn?

Leeftijd is de enige voorwaarde om kinderen te laten starten in het kleuteronderwijs. Als een kind 2 jaar en 6 maanden is, mag hij/zij starten bij het volgend instapmoment ook al is de zindelijkheid nog niet helemaal in orde. Samen met de juf kan je hieraan dan verder werken.

 

Wat zijn de schooluren?

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 u tot 11.40 u en van 13.15 u tot 15.35 u.

Woensdag van 8.30 u tot 12.05 u


Wordt er gezwommen?

In de 3de kleuterklas krijgen de kleuters 5 keer zwemles, dit samen met het 1ste leerjaar. Alle kinderen worden verdeeld in niveaugroepen zodat elke leerling op eigen niveau kan evolueren.

De zwemlessen gaan door in het gemeentelijk zwembad van Zomergem. Het vervoer gebeurt per autocar.


Organiseert de school projecten?

In elke kleuterklas wordt er gewerkt met ‘Belangstellingscentra’. De kleuterleidsters spelen dus zoveel mogelijk in op de interesses van de kleuters om op deze manier het ‘BC’ te kiezen en er in de klas een 2-tal weken rond te werken. Daarnaast wordt er jaarlijks een project uitgewerkt met de hele school. Het team kiest samen het thema.


Spelen alle kleuters op dezelfde speelplaats?

Nee. We hebben een speelplaats voor de oudste kleuters (2de en 3de kleuterklas) en een (vernieuwde!) speelplaats voor onze jongste kleuters (peuters en 1ste kleuterklas). ’s Morgens en over de middag spelen alle kleuters samen op de grote speelplaats.


Is er op school de mogelijkheid om te rusten voor de kleuters?

( klik op de vraag voor meer info)

Ssssst ...... het slaapklasje is klaar!


Kunnen de kinderen op school warm blijven eten?

Ja. Op onze school kan je zowel warm eten (soep en hoofdgerecht) als een eigen lunchpakket meebrengen. Als drank bij  de boterhammen kan er gekozen worden tussen soep, melk of water.. In de speelzaal werd een nieuwe keuken geïnstalleerd en we kochten moderne opplooibare eettafels aan. Net zoals vroeger eten de kleuters in 2 groepen: eerst de jongste kleuters, nadien de oudsten. 

De begeleiding gebeurt door middagmama’s en leerkrachten.


Meer info

Klik op de vragen hieronder om het antwoord te achterhalen.

Copyright © All Rights Reserved