Inschrijving

Inschrijving

Vanaf de  leeftijd van 2 jaar en 6 maanden mogen kleuters naar school.

Dit kan echter alleen op één van onderstaande instapdata.

Is uw kleuter al drie jaar of ouder, dan hoeft u geen rekening te houden met de instapdata, maar gelden nog wel de voorrangsperiodes en capaciteitsnormen

zoals vermeld in het schoolreglement

Schooljaar 2020 - 2021:

Voor kleuters geboren tot en met....

Instapmoment

Komen na...

1 maart 2018

1 september 2020

Zomervakantie

9 mei 2018

9 november 2020

Herfstvakantie

4 juli 2018

4 januari 2021

Kerstvakantie

1 augustus 2018

1 februari 2021

Instap 1 februari

22 augustus 2018

22 februari 2021

Krokusvakantie

19 oktober 2018

19 april 2021

Paasvakantie

17 november 2018

17 mei 2021

Hemelvaart

Is uw kind later geboren?

Dan mag het pas instappen tijdens schooljaar 2021 - 2022

Peuterkijkavond:

in de Belleschool

dinsdag 24 maart 2020 van 17.00 u tot 19.00 u


In de hoofdschool

dinsdag 24 maart 2020 van 17.00 u tot 19.00 u

De ouders van peuters die geboren zijn in 2018 zijn van harte welkom.

Met gans ons team stellen we onze school voor en is er mogelijkheid tot inschrijving.

(isi+ kaart of kids id-kaartje meebrengen a.u.b.)Schooljaar 2021 - 2022:

Voor kleuters geboren tot en met....

Instapmoment

Komen na

1 maart 2019

1 september 2021

Zomervakantie

8 mei 2019

8 november 2021

Herfstvakantie

10 juli 2019

10 januari 2022

Kerstvakantie

1 augustus 2019

1 februari 2022

Instap 1 februari

7 september 2019

7 maart 2022

Krokusvakantie

19 oktober 2019

19 april 2022

Paasvakantie

30 november 2019

30 mei 2022

Hemelvaart

Instapdatum berekenen :

klik op de foto hieronder  om de instapdatum van je peuter/kleuter te berekenen

De inschrijving gebeurt bij voorkeur met de ISI+ kaart of de Kids ID.


    Bij ontstentenis daarvan volstaat ook één van de volgende documenten:

 

    - een uittreksel uit de geboorteakte


    - het trouwboekje van de ouders


    - het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister


    - de reispas voor vreemdelingen


Bij de eerste inschrijving ontvangen de ouders het schoolreglement, de afsprakennota en volgende formulieren :


    - formulier met informatiegegevens

    - vragenlijst over de achtergrond van het kind (GOK)


Samen met de ouders willen we hieraan werken om de peuters zo snel mogelijk zindelijk te maken.


Voor het eerst naar school, tips en weetjes voor ouders en hun kleuter


Voor meer informatie kan u steeds terecht op : http://www.ond.vlaanderen.be

Komt de eerste schooldag stilaan in zicht? Maak de tijd voor je kind tastbaar met

een aftelkalender. Hang hem aan de muur en doorstreep samen de dagen tot de eerste schooldag.

Copyright © All Rights Reserved