Schoolraad

Schoolraad

Samenwerking


3.1 Met de ouders
Je bent onze partner in de opvoeding van je kind. Goede samenwerking is hierbij cruciaal. Je kan steeds bij ons terecht met je vragen of voor een gesprek. Je kan een afspraak maken met de directeur of met de klasleraar. We organiseren ook oudercontacten (zie ook engagement- verklaring tussen school en ouders). Ook bij de leden van onze schoolraad kan je steeds terecht.

Voorzitter: 

Zoë Verdegem: jipenjanneke@kersenpitje.be


Oudergeleding:       

Barbara De Ronne: barbara_de_ronne@hotmail.com

Lies Laureyns

Sona De Vriendt


Personeelsgeleding:

Marthe Goethals: dikkiedik@kersenpitje.be

Floor Mussche: nijntje@kersenpitje.be


Lokale gemeenschap:         

Veerle Vereecke: filipdossche.vv@telenet.be

Alain Verjans: alainverjans@telenet.be

Jan Jacobs: jacopy@telenet.be

Schoolraad verslagen

Copyright © All Rights Reserved